SHAMAN KING [2021年]に登場するキャラクターと声優
キャラクター名 担当声優
ピノ・グレアム 阪口 周平
馬孫 高口 公介